wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit

Reactie

Naam Wakker Worden (D Vermeulen)
Plaats Baambrugge
Datum 5 augustus 2010

Vraag1

Heeft u opmerkingen bij het wetsvoorstel?
Als u reageert wordt u verzocht uw commentaar helder en beknopt te formuleren en te voorzien van een duidelijke motivering.
Schandelijk, dit is niet het eerste wetvoorstel dat Nederland langzaam maar zeker in een politiestaat doet veranderen.