wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit

Reactie

Naam Dhr. T Brehmer
Plaats Deventer
Datum 2 augustus 2010

Vraag1

Heeft u opmerkingen bij het wetsvoorstel?
Als u reageert wordt u verzocht uw commentaar helder en beknopt te formuleren en te voorzien van een duidelijke motivering.
Niks is harder nodig in deze tijd dan de onafhankelijkheid van het nieuws op internet. Zorg er maar eens voor dat de gebruikelijke media ophouden met het filteren en weghouden van informatie. Richt je eerst op de overheid en zorg ervoor dat jullie je zaken goed voor elkaar hebben. Zorg er dan voor dat de burger goed geïnformeerd wordt, ook over zaken die jullie als overheid kunnen schaden. Openheid en duidelijkheid. De tijden zijn veranderd, het is tijd om mee te veranderen.