Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

Reactie

Naam
Cuijpers Advocatuur (mr. D.M.J.M.G. Cuijpers)
Plaats
Montfort
Datum
13 januari 2019

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen.
Op pagina 32 van de memorie van toelichting staat dat de reactietermijn voor het melden van dergelijke scheidingen (bedoeld wordt de buitenlandse scheidingen die niet in Nederland worden ingeschreven) één jaar na de officiële inschrijving van de echtscheiding is. Maar wat als de buitenlandse echtscheidingen niet worden ingeschreven in Nederland? Wat is de meldingstermijn van deze scheidingen aan de pensioenuitvoerder dan? Is dit één jaar na de datum van de buitenlandse echtscheidingsbeschikking of na datum inschrijving echtscheiding in de buitenlandse registers van de burgerlijke stand? Wat betekent het begrip "één jaar na het tijdstip van de scheiding? Kan dit specifieker worden opgenomen in het wetsvoorstel?

Acties

Delen regeling