Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

Reactie

Naam Cuijpers Advocatuur (mr. D.M.J.M.G. Cuijpers)
Plaats Montfort
Datum 13 januari 2019

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen.
Op pagina 32 van de memorie van toelichting staat dat de reactietermijn voor het melden van dergelijke scheidingen (bedoeld wordt de buitenlandse scheidingen die niet in Nederland worden ingeschreven) één jaar na de officiële inschrijving van de echtscheiding is. Maar wat als de buitenlandse echtscheidingen niet worden ingeschreven in Nederland? Wat is de meldingstermijn van deze scheidingen aan de pensioenuitvoerder dan? Is dit één jaar na de datum van de buitenlandse echtscheidingsbeschikking of na datum inschrijving echtscheiding in de buitenlandse registers van de burgerlijke stand? Wat betekent het begrip "één jaar na het tijdstip van de scheiding? Kan dit specifieker worden opgenomen in het wetsvoorstel?
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht