Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

Beter gebruik van de wettelijke regels voor pensioenverdeling na scheiding en aanpassing van deze regels aan de huidige tijd. De standaard verdeelmethode wordt conversie, hierdoor zijn ex-partners niet meer levenslang via het pensioen aan elkaar verbonden. De conversie wordt automatisch uitgevoerd, tenzij tijdig afwijkende afspraken worden gemeld. Het bijzonder partnerpensioen wordt beperkt tot de huwelijkse periode.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-12-2018
Einddatum consultatie 24-01-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 9319
Onderwerpen Arbeidsvoorwaarden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Verdeling van het ouderdomspensioen en partnerpensioen voor stellen die vanaf 2021 scheiden, en verdeling van het partnerpensioen voor stellen die hun relatie beëindigen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Verbetering van de pensioenverdeling, en daarmee het inzicht in het pensioeninkomen en handelingsperspectief van een ex-partner na scheiding. Daarnaast worden gedeeltelijke kostenbesparingen verwacht bij pensioenuitvoerders door vereenvoudiging van de pensioenadministraties.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Pensioenwet

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Wet verplichte beroepspensioenregeling

Bron: wetten.overheid.nl

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Bron: wetten.overheid.nl