Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA

Reactie

Naam N2V / nieuwe vrije vakbeweging (VSM Sturkenboom)
Plaats Groningen
Datum 20 juni 2019

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de toelichting daarop.
Wederom wordt er door "Verder wordt per 2021 het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend bij de toets op de re-integratie-inspanningen door het UWV. Dat kan loonsancties voorkomen: van 2015 tot en met 2017 werd 12% van de sancties opgelegd omdat het UWV de inschatting van de bedrijfsarts niet deelde" een verkeerde richting gekozen. Dat nog steeds te veel adviezen van arbo-artsen aan terechte kritiek onderhevig zijn is een gegeven. Het zonder discussie vast laten stellen van de "belastbaarheid" is niet alleen onredelijk maar ook onwenselijk omdat de medische adviezen van de arbo-artsen steeds meer ondergeschikt worden (gemaakt) aan de tegenwerkende financiële angst van de arbo-arts/dienst dat hij/zij en/of de arbo-dienst bij een objectief advies zijn job/ de opdracht kwijt raakt omdat de werkgever het advies van de arbo arts niet aanstaat en/of niet uitkomt. Wie betaalt, bepaalt ! De 12 % is een relatief gezien al te hoog getal om over het absolute aantallen maar te zwijgen. Deze aantallen bevestigen dat een (her)beoordeling van de door de arbo-arts (of practitioner onder zijn gezag?!) vastgestelde belastbaarheid nodig is en dus gehandhaafd dient te blijven.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht