Wet registratie ontwikkelingsperspectief in BRON

Met de invoering van passend onderwijs vervalt de leerlinggebonden financiering. Om zicht te houden op de leerlingen die extra ondersteuning ontvangen in het regulier onderwijs en om zicht te krijgen op de leerlingen die onderwijs volgen op een orthopedagogisch-didactisch centrum, regelt dit wetsvoorstel de registratie van het ontwikkelingsperspectief en registratie van plaatsing op een opdc in BRON.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 17 december 2013