Wet tegengaan ontwijking WNT

Reactie

Naam Pellicaan Advocaten (Xander Alders)
Plaats Rotterdam
Datum 17 juli 2019

Vraag1

Hoe kijkt u aan tegen de gewijzigde toepassingscriteria WNT in de zorg?
Het maakt het heel ingewikkeld. Naar verwachting zullen instellingen en accountants hier veel problemen mee ondervinden.

Vraag2

Bent u van mening dat het wetsvoorstel een juiste oplossing biedt voor(en daarmee de WNT van toepassing wordt op) onderaannemers in de zorg?
Naar mijn mening is het systeem van de wet met de bijlagen zeer ingewikkeld en lasting te doorgronden. Juristen zijn daar blij mee als ze daar voor betaald worden, maar of het maatschappelijk wel gunstig is, vraag ik me af.

Vraag3

Hoe kijkt u aan tegen de uitbreiding "naar boven" van het begrip gelieerde rechtspersoon "naar boven"?
Naar mijn mening zit er overkill in.

Vraag4

Kunt u zich vinden in de manier waarop de ketenbepaling inzake normering functievervulling anders dan op grond van een dienstbetrekking is aangepast om ontwijking te voorkomen?
Naar mijn mening zal een aansluitende functie meestal geen ontwijking inhouden maar andere redenen hebben.

Bijlage