Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Met dit wetsvoorstel wordt een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen geïntroduceerd, waarbij voor bepaalde categorieën bouwwerken gebruik dient te worden gemaakt van toegelaten instrumenten voor kwaliteitsborging om te waarborgen dat aan de bouwtechnische voorschriften kan worden voldaan. Voorts wordt voorzien in enkele wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek ter versterking van de privaatrechtelijke positie van de bouwconsument.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 18 mei 2015

Het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen is voor advies naar de Raad van State verstuurd.
Het consultatieverslag is op website voor de consultatie over het wetsvoorstel geplaatst.

Consultatieperiode aangepast, 4 juli 2014

In verband met de zomerperiode is de reactietermijn verlengd tot 15 september 2014