Wet kinderopvang Caribisch Nederland

Het wetsvoorstel heeft als doel om een stelsel van veilige, kwalitatief goede en (financieel) toegankelijke kinderopvang in Caribisch Nederland te creëren, zodat:
• kinderen (0-12 jaar) een perspectief op een betere toekomst hebben doordat zij via de kinderopvang gericht worden gestimuleerd in hun ontwikkeling, en
• ouders in staat worden gesteld om inkomen te verdienen omdat zij hun kinderen naar de opvang kunnen brengen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-11-2020
Einddatum consultatie 31-12-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 10551
Onderwerpen Gezin en kinderen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar;
• Ouders van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar;
• Kinderopvangaanbieders in Caribisch Nederland;
• Basisscholen in Caribisch Nederland;
• Openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Een stelsel van veilige, goede en financieel toegankelijke kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen en stelt ouders in staat om te werken. Door het wettelijk vastleggen van de kwaliteitseisen voor de kinderopvang in Caribisch Nederland, het toezicht op de kwaliteit wettelijk te regelen en de financiering structureel te organiseren, wordt een positief effect verwacht op de kwaliteit en de financiële toegankelijkheid van de kinderopvang in Caribisch Nederland. Kinderen krijgen een beter startperspectief. Ouders worden beter in staat gesteld werk en zorg te combineren. De kosten van levensonderhoud op de eilanden worden lager.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen