Wijziging van de Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen

Het kabinet wil de Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) verlengen tot 1 januari 2024 en de leeftijdsgrens vaststellen op 60 jaar en 4 maanden.
De IOW biedt na afloop van een WW-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering inkomensondersteuning op sociaal-minimumniveau tot de AOW leeftijd. De IOW is tijdelijk. Tot en met 2019 komen mensen die bij instroom in de WW 60 jaar of ouder zijn, na afloop van hun WW-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering) in aanmerking voor de IOW.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-03-2019
Einddatum consultatie 22-04-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 9056
Onderwerpen Werkloosheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De doelgroep van het Wetsvoorstel IOW zijn personen die bij aanvang van een WW-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering, 60 jaar en 4 maanden of ouder zijn.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het beoogde effect van de verlenging van de IOW is het vergroten van de inkomenszekerheid van oudere werklozen met het verlengen van dit vangnet voor deze groep tot 2024.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet IOW

Bron: wetten.overheid.nl