Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement

Reactie

Naam De Brauw Blackstone Westbroek N.V. (mr R Van den Sigtenhorst)
Plaats Amsterdam
Datum 30 november 2017

Vraag1

Kunt u zich vinden in de voorgestelde regeling?
Zeer, met enige opmerkingen.

Bijlage