Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement

In 2014 is het wetsvoorstel continuïteit ondernemingen II geconsulteerd. Dit voorstel stelt een onderneming in financiële moeilijkheden in staat om een akkoord aan schuldeisers aan te bieden, om daarmee problematische schulden te herstructureren. Naar aanleiding van de ingekomen reacties op de eerder gehouden consultatie zijn de conceptwetstekst en de bijbehorende toelichting bijgewerkt en is besloten deze stukken opnieuw ter consultatie voor te leggen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
05-09-2017
Einddatum consultatie
01-12-2017
Status
Gesloten
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen
Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Rechters, curatoren, advocaten, bedrijfsjuristen, ondernemers, schuldenaren en schuldeisers.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Doel is om het voor ondernemingen in financiële moeilijkheden eenvoudiger te maken door middel van een akkoord met hun schuldeisers problematische schulden te herstructureren.

Waarop kunt u reageren

Op de gehele regeling kan worden gereageerd.

Externe bronnen

Acties

Delen regeling