Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement

Reactie

Naam NVL - Ned. Vereniging van Leasemaatschappijen (PJ Bentein)
Plaats Haarlem
Datum 30 november 2017

Bijlage