Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo

Dit wetsvoorstel regelt dat leerlingen met een diploma vmbo in de theoretische (tl) of gemengde leerweg (gl) toegelaten moeten worden tot havo 4, indien zij voldoen aan voorwaarden die bij algemene maatregel van bestuur worden vastgesteld die betrekking hebben op het door hen afgelegde eindexamen. De ruimte van het bevoegd gezag om te beslissen over de toelating van deze leerlingen tot de school wordt hiermee ingeperkt, voor leerlingen ontstaat er een gelijke kans op doorstroom.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-03-2018
Einddatum consultatie 02-04-2018
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Dit wetsvoorstel richt zich primair op leerlingen en ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs, vmbo- en havoscholen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het verwachte effect van dit wetsvoorstel is dat er een duidelijke, eenduidige systematiek voor de doorstroom vanuit vmbo tl en gl naar het havo komt, die leidt tot een gelijke behandeling van leerlingen en hen de mogelijkheid biedt door te stromen als ze dat kunnen en willen.

Waarop kunt u reageren

De gehele regeling.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen