Wet eerlijker inkomen

De Wet eerlijker inkomen regelt een stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon (WML). Einddoel is dat het minimumloon 60% van het gemiddelde loon bedraagt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-09-2020
Einddatum consultatie 15-10-2020
Status Gesloten
Type consultatie Initiatiefwet
Organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen Arbeidsvoorwaarden Inkomensbeleid Werkloosheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werknemers, mensen die op of rond het minimumloon verdienen, mensen met een bijstandsuitkering, mensen met een AOW-uitkering en mensen met een andere uitkering zoals Wajong-, IOAW-, IOW- of IOAZ-uitkering.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door de initiatiefwet stijgt het minimumloon naar 60% van het gemiddelde loon (naar 14 euro en verder). Dankzij de koppeling aan het minimumloon stijgen de uitkeringen en de AOW evenredig mee. Dit leidt tot minder armoede en minder ongelijkheid.

Waarop kunt u reageren

Reacties zijn welkom op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Downloads

Overige documenten