Wet eerlijk delen

Onderhavig intiatief wetsvoorstel heeft tot doel winstdeling wettelijk vast te leggen en werknemers meer zeggenschap te geven in vennootschappen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-09-2020
Einddatum consultatie 17-11-2020
Status Gesloten
Type consultatie Initiatiefwet
Organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen Handel Ondernemen Inkomensbeleid Burgerlijk recht Arbeidsvoorwaarden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De regeling richt zich op werknemers met een tijdelijk of vast contract bij vennootschappen waarin minimaal 100 personen werkzaam zijn. Hun verbeterde positie is van invloed op de andere belanghebbenden bij de vennootschap, waaronder het bestuur en de aandeelhouders.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Werknemers zien hun koopkracht stijgen door de verplichte winstdeling, en krijgen vat op de koers van de onderneming door het stemrecht bij de aandeelhoudersvergadering dat zij verwerven. Bestuurders en bestaande aandeelhouders zullen hier rekening mee moeten houden.

Waarop kunt u reageren

Reacties zijn welkom op zowel het wetsvoorstel als de memorie van toelichting.

Downloads