Wet digitale identificatie en authenticatie in de zorg (Wet Diaz)

Het wetsvoorstel legt de focus op veilige identificatie en authenticatie voor de zorg met behulp van inlogmiddelen die voldoen aan betrouwbaarheidsniveau hoog én een door de overheid beheerd register voor het verstrekken van identificerende kenmerken van zorgaanbieders en zorgmedewerkers. Hiermee krijgen zorgaanbieders en zorgmedewerkers keuze in welke inlogmiddelen zij gebruiken, zo kunnen zij kiezen voor een middel dat het beste past bij de betreffende werkzaamheden. De goedgekeurde inlogmiddelen beschikken over het betrouwbaarheidsniveau hoog. Deze inlogmiddelen kunnen ook worden gebruikt door zorgverzekeraars en indicatieorganen om het burgerservicenummer van cliënten te raadplegen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 21 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: