Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wijziging Wet Bibob

Dit voorstel tot wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur maakt onderdeel uit van de uit het regeerakkoord voortvloeiende inspanningen van dit kabinet om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
12-04-2018
Einddatum consultatie
06-06-2018
Status
Gesloten
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID
8380
Onderwerpen
Criminaliteit

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bestuursorganen en rechtspersonen met een wettelijke taak die de Wet Bibob toepassen, instanties bij wie gegevens kunnen worden opgevraagd, het Bureau Bibob en burgers en bedrijven die worden onderzocht door toepassing van de Wet Bibob (bijvoorbeeld de aanvrager van een vergunning).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet Bibob op meerdere onderdelen. Het voornaamste is dat er behoefte is aan uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden van de Wet Bibob, zowel ten aanzien van de gevallen waarin de wet kan worden toegepast als ten aanzien van de bevoegdheden die daarvoor beschikbaar zijn.

Waarop kunt u reageren

De gehele regeling staat open voor consultatiereacties.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Acties

Delen regeling