Wetsvoorstel bescherming namen en graden hoger onderwijs

Het wetsvoorstel voorziet in normen met betrekking tot het voeren van de naam universiteit en hogeschool (alsmede vertalingen daarvan), het verlenen van graden en het voeren van titels. Daarnaast voorziet het wetsvoorstel in adequate sancties bij overtreding van die normen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 11 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: