Wet basisregistratie personen

Het wetsvoorstel beoogt de huidige Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA) te vervangen en zal onder meer ook een regeling gaan bevatten voor de registratie van niet-ingezetenen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 5 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: