Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wet abonnementstarief Wmo 2015

In het regeerakkoord 2017-2021 “Vertrouwen in de toekomst” (hierna: regeerakkoord) hebben de fracties van de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een pakket aan maatregelen aangekondigd om de stapeling van eigen betalingen in de (langdurige) zorg en ondersteuning te verminderen. Dit voorstel regelt daartoe een abonnementstarief voor Wmo-maatwerkvoorzieningen en vereenvoudigt de uitvoering van de vaststelling en inning van de bijdrage in de kosten voor maatschappelijke ondersteuning.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
01-06-2018
Einddatum consultatie
30-06-2018
Status
Resultaat gepubliceerd
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen
Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Cliënten die maatschappelijke ondersteuning ontvangen, het CAK en gemeenten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het vergroten van de financiële toegankelijkheid van de zorg en het tegengaan van de ophoping van zorgkosten van mensen (binnen gezinnen) die uit meerdere wetten zorg of ondersteuning krijgen.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op de tekst van het wetsontwerp en het ontwerp van de memorie van toelichting.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Externe bronnen

Acties

Delen regeling