Wet abonnementstarief Wmo 2015

In het regeerakkoord 2017-2021 “Vertrouwen in de toekomst” (hierna: regeerakkoord) hebben de fracties van de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een pakket aan maatregelen aangekondigd om de stapeling van eigen betalingen in de (langdurige) zorg en ondersteuning te verminderen. Dit voorstel regelt daartoe een abonnementstarief voor Wmo-maatwerkvoorzieningen en vereenvoudigt de uitvoering van de vaststelling en inning van de bijdrage in de kosten voor maatschappelijke ondersteuning.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-06-2018
Einddatum consultatie 30-06-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Cliënten die maatschappelijke ondersteuning ontvangen, het CAK en gemeenten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het vergroten van de financiële toegankelijkheid van de zorg en het tegengaan van de ophoping van zorgkosten van mensen (binnen gezinnen) die uit meerdere wetten zorg of ondersteuning krijgen.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op de tekst van het wetsontwerp en het ontwerp van de memorie van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Bron: wetten.overheid.nl