Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wet aanscherping toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden

Dit wetsvoorstel regelt voor nieuwe kwaliteitsstandaarden met een risico op (zeer) hoge kosten, dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Minister voor Medische Zorg (MZ), na afstemming in de Ministerraad, eerst akkoord moeten geven op de financiële consequenties daarvan. Zo kunnen we de kosten van de collectieve (zorg)uitgaven beheersen. De Tweede Kamer controleert de ministers bij het uitoefenen van deze bevoegdheid.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
06-04-2018
Einddatum consultatie
30-04-2018
Status
Gesloten
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen
Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- organisaties van zorgaanbieders/zorgverleners,
- organisaties van zorgverzekeraars of uitvoerders van de Wet langdurige zorg,
- cliëntenorganisaties.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

In de uitzonderlijke situatie dat een kwaliteitsstandaard tot substantiële financiële gevolgen kan leiden, zullen de indieners van kwaliteitsstandaarden bij het Zorginstituut, een kwalitatieve inschatting van de financiële gevolgen van de kwaliteitsstandaard moeten geven. Ook zullen deze partijen mogelijke vragen van de Nederlandse Zorgautoriteit ten behoeve van de berekening van de budgettaire impact moeten beantwoorden.

Waarop kunt u reageren

Er kan zowel op het concept wetsvoorstel als op de memorie van toelichting gereageerd worden.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Acties

Delen regeling