Wet Vrachtwagenheffing

Reactie

Naam Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders BOVAK (A.J. Lubach-Koers)
Plaats Apeldoorn
Datum 7 augustus 2019

Vraag1

Heeft u vragen of opmerkingen? Op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de toelichting kan worden gereageerd.
Consultatie wet vrachtwagenheffing.

Geachte dames en heren, beleidsmakers Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,

Ter voorbereiding op het wetsvoorstel voor vrachtwagenheffing willen wij u graag informeren omtrent de unieke positie die bepaalde branches, in ons geval de reizende beroepsbevolking / kermisbranche, sinds decennia innemen in de huidige situatie van de wegenbelasting. Vroeger konden wij gebruik maken van de zogenaamde '60 dagenkaart' en tegenwoordig (al ruim 25 jaar) van het zogenaamde 'kwarttarief' voor de wegenbelasting.

In basis worden onze transportmiddelen niet ingezet voor het vervoeren van goederen maar slechts gebruikt voor het verplaatsen van onze kermisattracties en salonwagens van plaats A naar plaats B, normaliter over een relatief kleine afstand (gemiddeld per jaar tussen de 3500 en 5000 km.).

Zoals uw voorstel nu vermeld zal het specifiek voor onze branche een significante kostenverhoging met zich meebrengen. Vanwege het gewicht van verschillende van onze grootvermaak zaken en de doorgaans oudere leeftijd van onze transportmiddelen worden wij dan financieel dubbel getroffen doordat de hoogte van de heffing zal worden bepaald door de milieueigenschappen en gewichtsklasse van de vrachtwagen.

Vooralsnog gaan wij er dan ook vanuit dat onze bedrijfstak ook in de nieuwe situatie gebruik kan blijven maken van een soortgelijke ontheffing omdat transport niet onze kernactiviteit is en wij onze trekkers/trucks slechts gebruiken voor het verplaatsen van onze attracties en rijdende woningen.

Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw reactie met belangstelling tegemoet. Voorts zijn wij uiteraard graag bereid onze standpunten in een persoonlijk gesprek nader toe te lichten.

Hartelijke groet,
namens de Nationale bond van Kermisbedrijfhouders BOVAK
Atze J. Lubach-Koers, voorzitter BOVAK