Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet Vrachtwagenheffing

Het Ministerie van IenW bereidt, in navolging van onze buurlanden, een wetsvoorstel voor vrachtwagenheffing voor. Binnenlandse en buitenlandse houders van vrachtwagens betalen per kilometer, op autosnelwegen en een aantal andere wegen (met name N-wegen). De hoogte wordt bepaald door milieueigenschappen en gewichtsklasse van de vrachtwagen. De netto-inkomsten worden gebruikt voor belastingverlaging en innovatie en verduurzaming van de sector. Hiermee wordt invulling gegeven aan het regeerakkoord.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Wet Vrachtwagenheffing naar de Tweede Kamer, 16 september 2021

En hierbij de link naar de Kamerstukken:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z15584&did=2021D33397

Kamerstuk toegevoegd, 16 september 2021

Op 14 september 2021 is de Wet Vrachtwagenheffing naar de Tweede Kamer gestuurd. Een van de bijlagen is een verslag van de internetconsultatie, inclusief een inhoudelijke reactie van het ministerie van IenW.

Consultatie rapport gepubliceerd, 29 oktober 2019

Hier vindt u het hoofdlijnenverslag van de reacties op de internetconsultatie: in totaal 187 reacties opgeleverd van o.a. particulieren, bedrijven, belangenorganisaties en overheden.

Wanneer het wetsvoorstel wordt aangeboden aan de Tweede Kamer, publiceert het ministerie een uitgebreid verslag dat weergeeft tot welke wijzigingen in het wetsvoorstel de consultatie-inbreng heeft geleid.

Voor meer informatie, zie ook https://www.vrachtwagenheffing.nl/

Zoeken
Uitgebreid zoeken