Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet Vrachtwagenheffing

Reactie

Naam RAI Vereniging (M.E. Maasman)
Plaats Amsterdam
Datum 7 augustus 2019

Vraag1

Heeft u vragen of opmerkingen? Op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de toelichting kan worden gereageerd.
RAI Vereniging ziet invoering van de vrachtwagenheffing als een positieve ontwikkeling. Ook voor personenauto’s is een ander systeem van betalen voor mobiliteit noodzakelijk, zowel om de klimaatdoelen te behalen als om doorstroming te bevorderen. Wel heeft RAI Vereniging nog een aantal kanttekeningen bij het wetsontwerp. Met name de terugsluis is een terugkerend punt van zorg. Daarnaast is de Euroklasse als grondslag te beperkt, omdat CO2-emissies daarin geen rol spelen, maar deze alleen stuurt op lokale luchtkwaliteitsemissies. Dit is te repareren door in de tarieftabel de brandstofcode mee te wegen, en deze -zodra dat uitvoerbaar is- aan te vullen met de VECTO-waarde van het voertuig. Verder is van belang dat duidelijk wordt dat de terugsluis is bestemd voor innovatie en verduurzaming van de wegtransportsector.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht