Wet verdere versterking integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak

Aanpassing van enkele wetten in verband met verdere versterking onafhankelijke, onpartijdige en integere rechtspraak

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-11-2021
Einddatum consultatie 06-01-2022
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 11410
Onderwerpen Rechtspraak

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Rechterlijke ambtenaren

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Verdere versterking onafhankelijke, onpartijdige en integere rechtspraak

Waarop kunt u reageren

Het gehele wetsvoorstel en de toelichting

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen