Wet toezicht discriminatievrije werving en selectie

Het kabinet vindt het onacceptabel dat mensen discriminatie ervaren bij het zoeken naar een baan. Daarom dient de werkgever een werkwijze op te stellen waarin hij aangeeft hoe hij de werving aanpakt en verboden onderscheid voorkomt. Bij inschakeling van een intermediair, bv. een uitzendbureau, moet hij nagaan of ook deze over een werkwijze beschikt. De Inspectie SZW kan controleren of werkgevers over een werkwijze beschikken en indien de werkgever in gebreke blijft een boete opleggen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-10-2019
Einddatum consultatie 04-11-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 9914
Onderwerpen Arbeidsomstandigheden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werkgevers

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Werkgevers zullen zich meer bewust worden van de risico’s van het maken van verboden onderscheid bij werving en selectie en zo nodig hun werkwijze daarop aanpassen. Bijkomend effect voor de werkgevers is dat zij een breder potentieel aan sollicitanten bereiken en een ruimere keus om de meest geschikte kandidaat te vinden.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de toelichting daarop.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Arbeidsomstandighedenwet

Bron: wetten.overheid.nl