Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Wijziging van afdeling 2.3 van de Algemene wet bestuursrecht, waarbij wordt geregeld dat bestuursorganen het mogelijk moeten maken om voor ieder type bericht een elektronisch kanaal aan te wijzen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 9 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: