Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Wijziging van afdeling 2.3 van de Algemene wet bestuursrecht, waarbij wordt geregeld dat bestuursorganen het mogelijk moeten maken om voor ieder type bericht een elektronisch kanaal aan te wijzen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-02-2016
Einddatum consultatie 01-05-2016
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Bestuursrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

* Aanpassing van de regels over elektronisch bestuurlijk verkeer in de Awb aan technologische en maatschappelijke ontwikkelingen.
* Burgers/bedrijven krijgen het recht om elektronisch berichten aan de overheid te sturen.
* het stellen van regels om die berichten te kunnen verwerken.
* Het moderniseren van de regels over de verzending van berichten door de overheid via een zogenoemde berichtenbox.
* Het bieden van waarborgen bij het elektronisch bestuurlijk verkeer.


Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- burgers
- bedrijven
- bestuursorganen

Verwachte effecten van de regeling

- Burgers/bedrijven zijn voor de keuze om elektronisch berichten te sturen niet langer afhankelijk van de instemming van een bestuursorgaan.
- Bestuursorganen kunnen kiezen op welke wijze zij een elektronisch bericht willen ontvangen en kunnen hun organisatie hierop inrichten.

Doel van de consultatie

raadplegen van de samenleving

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen van de regeling