Wet herpositionering taken NZa en deregulering

Met dit wetsvoorstel worden de volgende doelen gediend: a. Een duidelijke positionering van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) als robuuste en onafhankelijke toezichthouder; b. Deregulering (omslag van verbodstelsel naar gebodstelsel); c. Bevorderen contractering via macrobeheersinstrument.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 13 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: