Wet herpositionering taken NZa en deregulering

Met dit wetsvoorstel worden de volgende doelen gediend:
a. Een duidelijke positionering van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) als robuuste en onafhankelijke toezichthouder;
b. Deregulering (omslag van verbodstelsel naar gebodstelsel);
c. Bevorderen contractering via macrobeheersinstrument.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-04-2015
Einddatum consultatie 20-05-2015
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

- de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Minister van VWS en de NZa te verduidelijken,
- de ruimte voor zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars te vergroten (dereguleren),
- het markttoezicht over te hevelen naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en te versterken,
- differentiatie bij toepassing van het macrobeheersinstrumentarium mogelijk te maken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- zorgaanbieders
- zorgverzekeraars
- consumenten
- toezichthouders: ACM en NZa

Verwachte effecten van de regeling

Voor veldpartijen (zorgaanbieders, zorgverzekeraars) en consumenten zal duidelijk zijn waar VWS en waar de NZa voor verantwoordelijk is. Ook weten veldpartijen dat markttoezicht voortaan de exclusieve bevoegdheid van de ACM is. Het wetsvoorstel biedt grondslagen voor deregulering en macrokostenbeheersing, waarbij de precieze gevolgen van deregulering en macrokostenbeheersing via lagere regelgeving nog verder worden uitgewerkt.
De zorgspecifieke markttoezichtstaken worden van de NZa naar de ACM overgeheveld.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is veldpartijen, consumenten en toezichthouders te informeren over het voorstel en deze partijen en toezichthouders de gelegenheid te bieden op het voorstel te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De gehele regeling met toelichting.

Meer informatie