Wet franchise

Uw mening wordt gevraagd over het voorstel voor de Wet franchise. Het wetsvoorstel bevat regels voor samenwerking tussen franchisegevers en franchisenemers, die cruciaal zijn voor evenwichtige franchiseverhoudingen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 362 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: