Wet franchise

Uw mening wordt gevraagd over het voorstel voor de Wet franchise. Het wetsvoorstel bevat regels voor samenwerking tussen franchisegevers en franchisenemers, die cruciaal zijn voor evenwichtige franchiseverhoudingen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 6 augustus 2019

Nieuwe versie concept regeling toegevoegd, 13 december 2018

Op 13-12-2019 (10:53) is de versie van het wetsvoorstel vervangen. In de nieuwe versie is een foutje in de nummering in art 915 lid 2 sub f hersteld.