Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid

Wet franchise

Uw mening wordt gevraagd over het voorstel voor de Wet franchise. Het wetsvoorstel bevat regels voor samenwerking tussen franchisegevers en franchisenemers, die cruciaal zijn voor evenwichtige franchiseverhoudingen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Nieuwe versie concept regeling toegevoegd, 13 december 2018

Op 13-12-2019 (10:53) is de versie van het wetsvoorstel vervangen. In de nieuwe versie is een foutje in de nummering in art 915 lid 2 sub f hersteld.

Acties

Delen regeling