Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet franchise

Reactie

Naam Langen-Driessen Intertoys BV (Dhr. L. Langen)
Plaats Venlo
Datum 31 januari 2019

Vraag1

Wilt u reageren op de voorgestelde Wet franchise? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te downloaden.
Ik sta positief bent ten aanzien van het wetsvoorstel, maar ik heb ook enige kanttekeningen. Deze komen overeen met de door het Vakcentrum geopperde aanpassingen.

Artikel 911 (definitie) Het vertegenwoordigend orgaan van de franchisenemers speelt een belangrijke rol maar ontbreekt. Hierin moet tenminste vermeld worden dat dit orgaan onafhankelijk is van de franchisegever.

Artikel 912 (goed franchisegeverschap)Voorbeelden kunnen verduidelijken ,zowel van goed als slecht franchisegeverschap.

Artikel 913 (informatie) - Het is positief dat zowel voor als tijdens de looptijd belangrijke informatie verstrekt moet worden door de franchisegever. Het is voor de franchisenemer belangrijk dat deze verstrekte informatie tevens correct en verifieerbaar is, reden waarom verzocht wordt deze woorden in de tekst op te nemen.

Artikel 914 (informatie) - De bedenktijd voor het afsluiten van een franchiseovereenkomst zijnde minimaal 4 weken, moet ook gelden bij tussentijdse wijzigingen en verlenging.

Artikel 919 (goodwill) - Het is belangrijk dat een goodwillbepaling is opgenomen. De hoogte van de toe te kennen goodwill dient minimaal te liggen op het niveau dat in het Burgerlijk Wetboek geregeld is voor de agentuur. De risico’s van franchisenemers liggen op een hoger niveau dan die van de agente.

Artikel 919 (non-concurrentiebeding) - Het is niet redelijk dat een non-concurrentiebeding van

1 jaar na het einde van de overeenkomst zonder meer is toegestaan. Het non-concurrentiebeding moet beperkt worden tot die situaties die betrekking hebben op de bestemming van de knowhow van de franchisegever en de franchisegever een overwegend belang heeft.

Artikel 919 (aanzienlijke gevolgen) - Het is niet acceptabel dat door franchisegever kan worden bepaald wat verstaan moet worden onder ‘aanzienlijke gevolgen’. Dit moet beoordeeld worden, rekening houdende met alle omstandigheden van het geval.

De rechtsgang – Eenvoudige toegang tot de Nederlandse rechter! De kantonrechter bevoegd maken. Verder confirmeer ik mij aan de reactie van het Vakcentrum.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht