wijziging Wet op het bevolkingsonderzoek

Het voorstel tot wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek (Wbo) actualiseert de huidige Wbo en versterkt het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd i.o.. De wijziging houdt mede rekening met het beschikbaar komen van preventief gezondheidsonderzoek op eigen initiatief, ook wel health checks genoemd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-06-2018
Einddatum consultatie 08-08-2018
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Gezondheidsrisico's

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Gebruikers van bevolkingsonderzoek, waaronder health checks
- Aanbieders en verrichters van bevolkingsonderzoek, waaronder health checks (zorgaanbieders en zorgprofessionals)

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De gewijzigde Wbo zorgt dat burgers goed worden beschermd en keuzevrijheid hebben ten aanzien van het gebruik van bevolkingsonderzoek, waaronder health checks.

De Wbo richt zich primair op aanbieders en verrichters van bevolkingsonderzoek. Aanbieders en verrichters van bevolkingsonderzoek krijgen meer ruimte voor innovatie omdat de categorie van bevolkingsonderzoeken waarop het vergunningstelsel van toepassing is, wordt ingeperkt en de mogelijkheden voor het verlenen van een vergunning worden verruimd.

De bevolkingsonderzoeken die van rijkswege worden aangeboden worden met de wijziging goed geborgd.

Het toezicht- en handhavingsinstrumentarium van de IGJ i.o. wordt versterkt.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op het wijzigingsvoorstel en de toelichting daarop.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

advies Gezondheidsraad: Doorlichten doorgelicht

Bron: www.gezondheidsraad.nl

Kamerbrief over nader standpunt health checks

Bron: www.rijksoverheid.nl

Wbo: essentiële begrippen belicht

Bron: www.gezondheidsraad.nl