Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling werkzaamheden derden CBS

In deze ministeriële regeling worden nadere regels gesteld voor de incidentele werkzaamheden die het CBS kan leveren aan derden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-11-2019
Einddatum consultatie 23-12-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De ministeriële regeling is gericht op het CBS. Daarnaast worden private partijen geraakt door de ministeriële regeling. Ten slotte zijn private statistische dienstverleners betrokken bij de regeling.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De incidentele werkzaamheden die het CBS levert aan derden, zullen worden beperkt. Private partijen zullen bepaalde opdrachten niet meer kunnen uitzetten bij het CBS. Het doel is dat deze opdrachten, wanneer mogelijk, worden uitgezet bij private statistische dienstverleners.

Waarop kunt u reageren

Men kan reageren op de gehele ministeriële regeling.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling