Wet werken waar je wil

De Wet werken waar je wil wijzigt de Wet flexibel werken. Met deze wijziging kan een verzoek tot aanpassing van de werkplek die door de werknemer bij de werkgever wordt ingediend alleen nog maar door de werkgever worden afgewezen wanneer er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Hierdoor wordt het recht van de werknemer om de werkplek te kiezen verstevigd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-11-2020
Einddatum consultatie 18-12-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen Arbeidsomstandigheden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werknemers en werkgevers in organisaties waarin 10 werknemers of meer werkzaam zijn.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Werkgevers zullen mogelijk meerdere werkplekken moeten inrichten conform de Arbeidsomstandighedenwet. Deze kosten worden naar verwachting ruimschoots gecompenseerd door de bespaarde reiskostenvergoedingen. De werknemer zal meer keuzevrijheid hebben ten aanzien van de werkplek.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op het gehele wetsvoorstel.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Wet flexibel werken

Bron: wetten.overheid.nl