Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven

Met het wetsvoorstel Bevordering digitale weerbaarheid bedrijven worden de taken en bevoegdheden van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op het gebied van digitale weerbaarheid vastgelegd. Met dit voorstel wordt gehoor gegeven aan de roep van het bedrijfsleven om dreigingsinformatie breder te delen. Dit wetsvoorstel voorziet daarmee in de benodigde grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de digitale weerbaarheid van bedrijven.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 14 december 2022

Consultatieverslag Wbdwb naar aanleiding van de consultatie reacties op het wetsvoorstel.