Wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong

Reactie

Naam C Kuit
Plaats Amsterdam
Datum 17 december 2018

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen.
In dit wetsvoorstel vallen mij een aantal dingen op. Het eerste wat mij opvalt is dat de owajong voornamelijk ingezet gaat worden voor mensen waarvan uitgegaan wordt dat zij duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Zonder deze doelgroep echte inkomensgarantie en voornamelijk leef-garantie te geven in de vorm van een verhoging van uit de uitkering. Dit zou nl betekenen dat er echte gelijkheid is met mensen uit de wajong 2010 en 2015
Naast dit wordt in dit wetsvoorstel de 20% bijverdien regeling bij de owajong niet gekort op de uitkering in de nieuwe regeling is dit ineens wel zo. Dit geeft onwenselijke situaties. Daar de meeste mensen in de owajong nooit meer dan een paar uur zouden kunnen werken. Dit betekent ook dat er geen vrijwilligers toelage meer ontvangen kan worden. Waardoor oWajong gerechtigde meer geisoleerd dreigen te worden.
Zet dit af tegen de stijgende zorgkosten. En deze groep dreigt geheel geïsoleerd te raken.
Ook verdwijnt in het nieuwe voorstel de Bremanregeling, wat inhoud dat wajongers die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen onder de armoedegrens raken, omdat zij niet meer door het UWV aangevuld worden. Voor deze groep loont werken straks niet.
Wat ook verdwijnt is het maatmanloon. Wat inhoud dat werkgevers volledig moeten gaan uitbetalen. De kans is groot dat werkgevers dit risico niet aanvaarden, of de persoon met de beperking alsnog onder betaald.
Kort gezegd, ik zie door dit wetsvoorstel de ongelijkheid tussen de oWajong en de wajong alleen maar toenemen. Verder zie ik een bezuiniging en een verslechtering van de positie van de mensen die nu nog de oWajong krijgen.