Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong

Het doel van het wetsvoorstel is om de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten (Wajong) te vereenvoudigen en stroomlijnen waardoor (meer) werken lonend is, mensen die gaan studeren er niet op achteruit gaan en mensen niet langer bang zijn hun uitkering te verliezen als ze gaan werken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
20-11-2018
Einddatum consultatie
18-12-2018
Status
Gesloten
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID
9236
Onderwerpen
Jongeren Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het wetsvoorstel heeft gevolgen voor jonggehandicapten die op grond van de Wajong een uitkering ontvangen. Daarnaast heeft het wetsvoorstel gevolgen voor personen werkzaam bij UWV die betrokken zijn bij arbeids- en inkomensondersteuning van Wajongers.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De maatregelen in het wetsvoorstel moeten ervoor zorgen (meer) werken lonend is, mensen die gaan studeren er niet op achteruit gaan en mensen niet langer bang zijn hun uitkering te verliezen als ze gaan werken.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Externe bronnen

Acties

Delen regeling