Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong

Reactie

Naam Noortje van Lith
Plaats Roosendaal
Datum 12 december 2018

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen.
• Mensen met meer dan 0% werkvermogen krijgen geen Wajong meer als zij in of na 1997 geboren zijn. Stel je hebt 30% arbeidsvermogen en je bent 70% arbeidsongeschikt dan kom je nooit tot 100% minimumloon terwijl je vaak meer kosten hebt vanwege een ziekte of een beperking. Waarom moet je bij de Wajong 2015 in de bijstand terecht komen? Als mensen in de bijstand komen worden ze aan strengere regels onderworpen. Kunt u dit meenemen in uw plannen?

• Vaak wordt er ook gezegd dat mensen met 0% arbeidsvermogen geen recht hebben op een Wajonguitkering omdat het UWV zegt dat er in de toekomst arbeidsvermogen zal zijn. Terwijl verschillende deskundigen hebben gezegd dat er geen arbeidsvermogen is. Hoe gaat u hiermee om en wat kunt u voor deze mensen doen?

* Werken loont niet als iemand in de Wajong zit omdat zij vaak parttime werken. Mensen die parttime werken in de Wajong kunnen niet 100% het minimumloon verdienen als zij werken. Wanneer een Wajonger die in de Wajong 2010 zit wel kan werken houden ze meer over. Hoe gaat u dit oplossen, mensen met een Wajong die kunnen werken moeten ook een zelfstandig bestaan op kunnen bouwen als zij werken. Alles wat zij verdienen met werk wordt van de Wajong-uitkering afgetrokken. Terwijl heel veel Wajongers niet in staat zijn om fulltime te werken. Kunt u ervoor zorgen dat deze Wajongers een aanvulling krijgen tot minstens het minimumloon van een fulltimer?
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht