Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong

Reactie

Naam Drs E.G.P. Wijker
Plaats Gouda
Datum 26 november 2018

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen.
Advies: Terug naar de basis, d.w.z. een relatief simpele sociale wet, die de reeds op 18-jarige leeftijd voor arbeid op een normaal functionerende arbeidsmarkt duurzaam beperkte Nederlander (vast te stellen na zorgvuldige keuring door het UWV en hierop dan ook te vertrouwen!), een individueel bestaanszekerheid geeft op een redelijk niveau.
D.w.z.: onafhankelijk van de verdere privésituatie (wel/geen partner en/of spaargeld) een uitkering (minimaal) op bijstandsniveau, indien hij/zij niet werkt binnen een WSW-setting.
Stop de afbreuk van de sociale werkplaats cq. herstel deze in ere, aangezien het een illusie is, dat grote aantallen van deze mensen op de huidige arbeidsmarkt (met subsidies) met enige duurzaamheid inpasbaar zijn.
Geef WAJONGERS die hun beperkte verdiencapaciteit in WSW-verband te gelde maken, standaard het minimum loon (ook weer onafhankelijk van de verdere privé-situatie). Dit drukt enerzijds onze (als niet levenslang beperkte/gehandicapte) waardering uit voor het feit dat iemand die dagelijks extra energie moet steken in het gewoon (over)leven, zijn steentje bijdraagt aan de maatschappij.
Anderzijds kan bespaard worden op controle/uitvoeringskosten a.g.v. de onderhavige, hopeloos gedetailleerde wetgeving.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht