Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong

Reactie

Naam Wajonggroep FNV (A van der Zandt)
Plaats Utrecht
Datum 12 december 2018

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen.
Wij, de Wajonggroep FNV, zijn verontrust over de voorstellen, met name de inkomenseffecten. Er zijn een aantal positieve punten, zoals de studieregeling en het behoud van rechten als men gaat werken.
Wij zijn erg geschrokken van het feit dat de Bremanregeling en de voortgezette regeling van Wajong 2010 wordt afgeschaft, evenals het gebruik van maatmaninkomens voor de (aanvullende) uitkering bij hoger geschoold werk. Dat betekent voor die groepen een inkomensachteruitgang! Het betreft potentieel 62.000 mensen (Bremanregeling 3000, voortgezette regeling 21.000, maatmaninkomen 38.000.

Het garantie-inkomen dat deze mensen wordt beloofd is geen garantie, want deze verlies je als de baan ophoudt en niet binnen 2 maanden een nieuwe baan beschikbaar is. In deze tijden van korte contracten en flexibele arbeidsmarkt zal het grootste deel van deze groep dus in de nabije toekomst in inkomen achteruitgaan. Waar sprake is van inkomensachteruitgang van bestaande werkende Wajongers moet het recht op garantie-inkomen langdurig blijven bestaan. Deze mensen hebben vaak hun leven, wonen, verplichtingen gebaseerd op hun huidig inkomen! De onzekerheid over het behoud van inkomen, na de afgelopen periode van herbeoordeling en korting vinden wij onacceptabel. De angst voor baanverlies wordt nog groter door de angst het huidige recht op inkomen te verliezen.

Meer werken moet lonen. Maar bij het afschaffen van de voortgezette regeling houdt de staatssecretaris met een heel belangrijk element geen rekening, namelijk dat veel mensen door hun beperking niet full-time KUNNEN werken. Zelfs voor mensen met een medische urenbeperking wordt deze regeling afgeschaft, terwijl deze mensen zich maximaal inspannen en geen enkele mogelijkheid hebben om meer te gaan werken dan de vastgestelde maximum uren.

We verzoeken U daarom het volgende:
- Zorg voor een regeling voor mensen met een medische urenbeperking die hen een inkomen garandeert op het niveau van het WML als zij hun maximumaantal toegestane uren werken
- Zorg dat er in alle gevallen een langdurige garantieregeling komt voor mensen die onverhoopt in inkomen achteruitgaat.
Namens de Wajonggroep

Anton van der Zandt, voorzitter Wajonggroep
Titia Beukema, secretaris
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht