Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong

Reactie

Naam Stichting Philadelphia Zorg (H Stoel)
Plaats Amersfoort
Datum 11 december 2018

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen.
N.a.v. de brief van staatssecretaris van Ark - memorie van toelichting pagina 5

Over: de uitsluiting van DGA bij de inzet van o.a. loondispensatie en jobcoaching.

Voor de groep mensen met Wajong (DGA) zien wij in de praktijk bij een deel van de mensen nog wel mogelijkheden ze toch naar een deel loonwaarde te begeleiden. Door ze uit te sluiten krijgen ze de kans niet en worden ze niet uitgedaagd.
Een deel van de jongeren ontwikkelt in de fase van volwassenheid toch vaardigheden die ze op een hoger plan kunnen brengen. Die mogelijkheid bij voorbaat afserveren is een gemiste kans.

Ons voorstel is voor iedereen in de Wajong (ook DGA) gelijke mogelijkheden om toegang tot de arbeidsmarkt te bieden. Mensen die zich bewust weten van hun talenten en door een historische situatie in de Wajong terecht kwamen krijgen zo alsnog mogelijkheden.

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht