Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Actualisatie Waarborgwet

Actualisatie van regelgeving omtrent de waarborg van platina, gouden en zilveren voorwerpen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
10-03-2017
Einddatum consultatie
10-04-2017
Status
Gesloten
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen
Handel Markttoezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit wetsvoorstel bevat een voorstel voor een nieuwe Waarborgwet.

Doel van de huidige Waarborgwet 1986 is er voor te zorgen dat consumenten er op kunnen vertrouwen dat een voorwerp daadwerkelijk het gehalte goud of zilver bevat dat wordt voorgespiegeld. De Waarborgwet verplicht daarom dat ondernemers (juweliers, groothandelaren in edelmetaal en edelsmeden) edelmetalen voorwerpen laten voorzien van keurtekens die waarborgen dat de voorwerpen beschikken over het door het teken aangegeven gehalte aan edelmetaal. Het Agentschap Telecom houdt hier toezicht op. Deze keurtekens worden aangebracht door een tweetal door de Minister van Economische Zaken aangewezen waarborginstellingen. Met de voorgestelde nieuwe wet verandert in de kern niets aan dit systeem. De inhoudelijke wijzigingen die ten opzichte van de huidige wet worden voorgesteld zijn van belang om de wettelijke regeling beter aan te laten sluiten op actuele inzichten, technische ontwikkelingen en (markt)omstandigheden. De belangrijkste wijzigingen zijn dat de tarieven die waarborginstellingen in rekening brengen voor hun werkzaamheden een maximumkarakter krijgen, dat accreditatie voor waarborginstellingen verplicht wordt gesteld, dat de toezichthouder (Agentschap Telecom) de mogelijkheid krijgt een last onder dwangsom op te leggen en dat de regeling beter aansluit op technische ontwikkelingen in het waarborgproces. Daarnaast is de wet in juridisch-technische zin opnieuw vormgegeven en gemoderniseerd. Dit is de reden dat gekozen is voor een geheel nieuwe wet.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De regels omtrent de waarborg van platina, gouden en zilveren werken raken o.a. consumenten, goudsmeden, zilversmeden, fabrikanten van edelmetalen voorwerpen, groothandelaren van edelmetalen voorwerpen, juweliers en waarborginstellingen.

Verwachte effecten van de regeling

Het wetsvoorstel heeft geen substantiële gevolgen voor burgers of voor de regeldruk of administratieve lasten voor het bedrijfsleven.

Doel van de consultatie

Deze consultatie dient betrokkenen van de markt van edelmetalen te informeren over regelgeving in voorbereiding en hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden worden uitgenodigd om te reageren op de gehele ontwerpwet en de memorie van toelichting. Specifiek wordt een reactie gevraagd op de vraag of u van mening bent dat de voorgestelde wet ervoor zorgt dat de markt de komende jaren weer effectief en efficiënt kan functioneren. EZ nodigt betrokkenen uit om hier op te reageren en waar van toepassing ook concrete voorstellen te doen die kunnen bijdragen aan een effectieve en efficiënte markt.

EZ werkt naast deze wet aan een bredere evaluatie van de wijze waarop consumenten in de markt voor edelmetalen zekerheid wordt geboden. Voorstellen die de kern van het huidige Waarborgstelsel beogen te wijzigen zullen worden betrokken bij die evaluatie - dergelijke voorstellen passen niet bij het (actualiserende) karakter van dit wetsvoorstel. Op basis van bevindingen van die evaluatie wordt bekeken of er de komende jaren aanvullende beleidswijzigingen nodig zijn. Betrokkenen worden uitgenodigd hun eventuele inzichten te bieden in een handige samenloop van beide trajecten.

Meer informatie

Acties

Delen regeling