Vorming Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS)

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Amsterdam
Datum 7 maart 2023

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op de regeling en de toelichting.

Wij horen graag van u of u zorgen, aandachtspunten of ideeën heeft over de MRS. Bijvoorbeeld over hoe de MRS bestaande en nieuwe groepen belanghebbenden aan zich kan binden?

De kerntaken, de structuur en het lidmaatschap van de diverse leden van de MRS zijn eerder samen met de betrokken belanghebbenden en omwonenden ontworpen. Een reactie op deze delen leidt mogelijk niet tot een verandering in de regeling.
De Oostbaan is niet separaat vertegenwoordigd maar valt onder de belangengroep Buitenveldertbaan. U zult begrijpen dat de belangen van bewoners in beide gebieden haaks op elkaar staan. De Oostbaan heeft dus een separate belangenvertegenwoordiging nodig.