Regeling voorwaardelijke veiling niet-landelijke commerciële FM-vergunningen

De regeling regelt de aanvraag- en veilingprocedure van niet-landelijke commerciële radiovergunningen die gedurende de looptijd daarvan zijn ingeleverd met het idee ze wederom uit te geven tot 1 september 2022.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-08-2020
Einddatum consultatie 16-09-2020
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT Ondernemen Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Deze regeling richt zich in eerste instantie op niet-landelijke commerciële radiopartijen die hun bestaande vergunningen gedurende de looptijd daarvan in hebben geleverd. Deze vergunningen worden dan opnieuw uitgegeven onder de voorwaarde dat partijen die hun vergunning hebben ingeleverd een aanvraag indienen.
Daarbij wordt het uitgangspunt gehanteerd dat het wenselijk is om gedurende de looptijd van deze vergunningen het regiogerichtheidspercentage terug te brengen naar de wettelijke 10% regiogerichtheidsnorm die volgt uit de Mediawetgeving.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het doel van deze regeling is het regiogerichtheidspercentage terug te brengen naar de wettelijke 10% regiogerichtheidsnorm en op deze wijze de mogelijkheden om de niet-landelijke vergunningen op een rendabele wijze uit te nutten te vergroten gedurende de huidige looptijd daarvan. De geboden percentages uit het verleden staan daar nu aan in de weg.

Waarop kunt u reageren

Op de uitgangspunten opgenomen in de concept regeling.

Downloads