Voortzetting tijdelijke verlaging maximale kredietvergoeding

Op 10 augustus 2020 is de maximale kredietvergoeding, die in rekening mag worden gebracht door kredietaanbieders, tijdelijk verlaagd van 14% naar 10% in verband met de gevolgen van covid-19. De maximale kredietvergoeding geldt voor alle soorten consumptief krediet dat wordt verstrekt aan consumenten, zoals rood staan, doorlopend (goederen)krediet of een persoonlijke lening. Met dit wijzigingsbesluit wordt de tijdelijke verlaging verlengd tot 1 juli 2022.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-05-2021
Einddatum consultatie 04-06-2021
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 12865
Onderwerpen Financieel toezicht Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aanbieders van consumptief krediet en consumenten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De tijdelijke verlaging van de maximale kredietvergoeding is ingevoerd om te zorgen dat consumenten tegen lagere maandlasten geld kunnen lenen voor consumptieve uitgaven zolang Nederland wordt getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. Omdat consumenten nog steeds een verlies van inkomen kunnen ondervinden door de gevolgen van de coronacrisis en behoefte kunnen hebben aan krediet, wordt de maatregel verlengd. Hierdoor kunnen consumenten langer tegen lagere maandlasten geld lenen voor consumptieve uitgaven en zijn zij beschermd tegen de hoge kosten van krediet.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op alle onderdelen van dit conceptbesluit en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl