Wijziging Participatiewet in verband met categoriale bijzondere bijstand voor alleenverdieners

Reactie

Naam Werkzaak Rivierenland (LLM van de Rijdt)
Plaats Geldermalsen
Datum 29 maart 2024

Vraag1

Wiat vindt u van het voorstel van wet tot wijziging van de Participatiewet in verband met de categoriale bijzondere bijstand voor alleenverdieners?
Het voorstel tot wijziging van de Participatiewet ten behoeve van een tijdelijke oplossing voor de alleenverdienersproblematiek is niet perfect. Er zitten wat haken en ogen aan.
1. De mensen die het zwaarst getroffen zijn en niet volledig geholpen zijn met deze regeling moeten alsnog bijzondere bijstand aanvragen
2. Niet bij iedereen kan er van ambtshalve worden toegekend. Er lijken nog geen echte serieuze oplossingen te zijn voor de mensen die niet op de lijsten staan. Ook is er nog geen duidelijk plan over hoe deze mensen dan bereikt gaan worden.

Er zijn echter ook wel echt goede kanten aan deze tijdelijke regeling.
1. Ik denk dat het goed is dat er met vaste bedragen gewerkt wordt. Precies uitrekenen hoeveel mensen zijn misgelopen is duur en tijdrovend. Het is goed dat er is gekozen om ruim te vergoeden. Hierdoor gaat het geld niet naar de uitvoering maar hebben sommige gezinnen gewoon geluk en nu even wat meer te besteden. Aangezien het bedragen zijn die niet per se heel hoog zijn, maar voor de betrokken gezinnen wel is dit naar mijn idee heel goed.
2. Het is goed dat er van ambtshalve wordt toegekend. Ook al kan zo niet 100% van de rechthebbende bereikt worden, voor degene die zo wel bereikt worden is dit heel fijn. Daarnaast zorgt het ook voor minder uitvoeringskosten.
3. Het is goed dat er geregeld moet worden dat hiervoor gegevens uitgewisseld mogen worden tussen de belastingdienst, UWV en gemeenten. Het is ook goed dat dit vastgelegd moet worden.

Al met al denk ik dat het voor een tijdelijke regeling best een goede optie is.