Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Voorlopige Bevindingen Commissie Toekomst Accountancysector

Reactie

Naam Radboud Universiteit Nijmegen (mr. drs. L. in 't Veld)
Plaats Nijmegen
Datum 1 november 2019

Vraag1

De Commissie Toekomst Accountancysector nodigt eenieder uit om te reageren op de voorlopige bevindingen en aanbevelingen van de commissie.

Bij een inbreng verzoekt de commissie om in ieder geval in te gaan op de volgende vragen:

• Deelt u de hoofdconclusies van de CTA? Zo nee, waarom niet?
• Bent u het eens met de aanbevelingen van de CTA? Zo nee, waarom niet?
• Mist u onderwerpen in het interim rapport van de CTA? Zo ja, welke?

De commissie geeft daarbij nadrukkelijk in overweging om de inbreng vergezeld te laten gaan van een feitelijke onderbouwing van daarin ingenomen standpunten.
Verwezen wordt naar het bijgevoegde document.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht